Komplexní řešení

Pojem komplexní řešení se týká většiny středních a velkých zakázek, které naše společnost realizuje a dělí se na dva samostatné celky, které na sebe navazují. První část je příprava projektu a dokumentace pro realizaci a druhou část tvoří realizace zakázky a následný servis.

Správné zpracování projektu je prvním předpokladem pro spokojenost investora a bezproblémovou realizaci zakázky. V rámci zpracování projektu sdělí investor své požadavky a naše společnost následně připraví celé řešení na míru dle zadání. Součástí projektu je samozřejmě jednání s investorem, architektem, stavbou a všemi profesemi, které se na realizaci podílejí a mají návaznost na námi integrované technologie. Následně navrhneme vhodnou techniku a celou koncepci řešení tak, aby technologie odpovídaly požadavkům zadavatele, prostředí, četnosti používání a účelům, pro které mají sloužit. Finálním produktem je projekt pro realizaci zakázky, jehož součástí je technická zpráva vč. schémat zapojení, specifikace veškeré uvažované techniky vč. typů zařízení, výkresová dokumentace se zakreslenými prvky a kabelovými trasami, kabelová kniha a projekt silnoproudu a slaboproudu.

Ukázky použití

Kompletní návrh řídícího systému řeší ovládání všech technologií (popřípadě doporučení vhodnějších výrobků), které klient požaduje prostřednictvím dotykových displejů, klávesnic, počítačů, web rozhraní a podobně. Součástí návrhu je samozřejmě integrace audiovizuálních technologií, ovládání prostředí jako jsou např. světla, zatemnění, měření a regulace včetně topení, klimatizace, vzduchotechniky, rekuperace, tepelná čerpadla, zabezpečovací a protipožární systém, kamerový systém, dohled nad bazénovou technologií, saunou, zavlažováním a funkce závislé na počasí, popřípadě vzdálená správa prostřednictvím internetu nebo GSM služeb a mnoho další zde nejmenované techniky.

V případě komplexního řešení navrhujeme kromě řídícího systému také audio a video techniku, distribuci obrazu a zvuku v rámci domu a vhodné zdroje multimedií. Kompletní návrh uvažované audiovizuální techniky zahrnuje například projektory, plazmové a LCD televizory, systémy domácího kina, zónové ozvučení, prvky pro distribuci audio a video signálu vč. zdrojů těchto signálů, vhodné úložiště pro ukládání multimediálního obsahu apod.

Realizační část se skládá ze tří samostatných částí. První spočívá hlavně v přípravných pracích, koordinaci stavby a návazných profesí a komunikaci s dodavateli integrovaných technologií. Druhá část zahrnuje dodávku a instalaci veškeré techniky, její oživení a nastavení, naprogramování řídícího systému. Předáním hotového díla zakázka nekončí a pokračuje záručním a pozáručním servisem. Naši klienti mají možnost uzavření servisní smlouvy s garancí příjezdu již do dvou hodin.

Simple Control for Everyone
Orange controls